KVO

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit. Het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ (KVO) voor bedrijventerreinen is een gestructureerde manier van lokale samenwerking om veiligheid te vergroten. Sinds 2005 beschikt de Goudse Poort over het KVO-certificaat.

Keurmerk Veilig Ondernemen partners:

  • BBD Groep (camerabewaking en mobiele surveillance)
  • Brandweer Hollands-Midden
  • BVGP en EVGP
  • Gemeente Gouda
  • Omgevingsdienst Midden Holland
  • Politie Gouda
  • Pro-Rec Security Solutions
  • Rabobank/Interpolis

Meldkaart

De contactgegevens van alle organisaties zijn overzichtelijk onder elkaar gezet op de meldkaart bedrijventerrein Goudse Poort. Deze kaart is hier te downloaden.

Verzekeringsvoordeel

Met het keurmerk komen ondernemers en gebouweigenaren op Goudse Poort in aanmerking voor korting op verzekeringen. Specifiek voor Goudse Poort is een raamovereenkomst afgesloten met Interpolis/Rabobank Gouwestreek:

  • Profiteer van 15% korting op de jaarpremie voor verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie.
  • Gratis technische inspectie door Interpolis met oplevering van een beveiligingsplan, afgestemd op uw bedrijf.