9 november 2020

Enquête Gouda Onderneemt

Om een goed beeld te krijgen hoe het gaat met ondernemers en zzp-ers in Gouda en waar zij behoefte aan hebben qua ondersteuning vraagt Gouda Onderneemt de nieuwe enquête in te vullen via deze link.

De resultaten van de enquête zullen in het coronaoverleg met de wethouders economie, het dagelijks bestuur van Gouda Onderneemt en vertegenwoordigers van de winkelgebieden, horeca en zzp, besproken worden om met elkaar te overleggen hoe we ondernemers in de stad zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.