15 april 2021

Verbetering entree naar Goudse Poort

De entree naar het bedrijvenpark Goudse Poort beter bereikbaar en zichtbaar maken voor autoverkeer vanaf de A12. Dat is de kern van het plan waarover het college van B&W op dinsdag 30 maart een besluit nam.

De toegangsweg naar het bedrijvenpark Goudse Poort vanaf de A12 is een smalle weg achterlangs een tankstation. Voor automobilisten is het vaak niet duidelijk dat het om een afrit gaat. Om de entree te verbeteren wil het college onder andere de afrit verbreden met een halve meter en deze voorzien van bebording en belijning. Ook stellen zij voor om de parkeerhaven en het informatiebord weg te halen en de ANWB-borden te vervangen bij de afrit aan beide richtingen van de snelweg. Het bedrijvenpark wordt vanaf de weg beter zichtbaar zonder de ecologische hoofdstructuur van het gebied aan te passen. Dat betekent dat het niet nodig is om bomen te kappen.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat
Wethouder Michiel Bunnik: “De verbetering van de entree stond al een tijd om mijn verlanglijst en is een langgekoesterde wens van ondernemers. Gouda wil een stad met een aantrekkelijk vestigingsklimaat zijn en blijven. Het bedrijvenpark Goudse Poort speelt daarbij een belangrijke rol. Het park ligt gunstig aan de A12 en A20 en heeft uitstekende faciliteiten om professioneel te kunnen ondernemen. Met de aanpassingen willen we het bedrijvenpark nog aantrekkelijker maken als vestigingsplek”. Ook parkmanager Saskia Kleewein is blij met het voorstel dat voorligt: “De Belangenvereniging Goudse Poort en Exploitatievereniging Goudse Poort hebben al langer ideeën over een nieuwe inrichting van deze toegangsweg tot de Goudse Poort”, laat zij weten. “We zijn blij dat er nu vaart in de plannen komt en weten zeker dat hiermee de bereikbaarheid en toegankelijkheid van ons bedrijventerrein verbetert.”

Vervolg
Voor het plan is een bedrag nodig van € 185.000,-. Dit kan worden bekostigd uit een bedrag dat eerder is gereserveerd voor het opknappen van de Goudse Poort. De gemeenteraad neemt tijdens de volgende begrotingswijziging een besluit hierover.